Header

Informacje o projekcie

AKCJA 1 MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA – WYJAZDY KADRY EDUKACYJNEJ

Projekt: "Kadra edukacyjna XXI wieku"
Czas trwania: 24 miesiące (od 1.06.2018r.)

Liczba uczestników projektu: 18
Koordynator projektu: Anna Surowiak

CELE PROJEKTU:
podniesienie poziomu jakości pracy szkoły poprzez określenie potrzeb, które muszą ulec poprawie w perspektywie jej rozwoju;
podniesienie kompetencji zawodowych pracowników szkoły;
realizacja mobilności (wyjazdów) zagranicznych pracowników szkoły;
wdrożenie rozwiązań zdobytych przez pracowników szkoły w trakcie mobilności zagranicznych realizowanych w ramach projektu.

ZAPLANOWANE MOBILNOŚCI:
Kursy języka angielskiego w Irlandii dla początkujących lub średniozaawansowanych; organizator kursu: Cork English College; temat kursu: "General English Language Training"; czas trwania: 1 tydzień lub 2 tygodnie; ilość osób: 9 - nauczyciele różnych specjalności;
Kurs metodyczny w Portugalii; organizator kursu: ACJ Informatics; temat kursu: "Smart educational resources"; czas trwania: 5 dni; ilość osób: 2 - nauczyciele różnych przedmiotów;
Kurs metodyczny na Malcie; organizator kursu: ETI – Malta (Executive Training Institute); temat kursu: "CLIL-Technology& ICT Tools for teachers working with CLIL"; czas trwania: 5 dni; ilość osób: 2 - nauczyciel matematyki, nauczyciel historii;
Kurs metodyczny we Włoszech; organizator kursu: Europass Teacher Academy; temat kursu: "Flipped classroom"; czas trwania: 6 dni; ilość osób: 2 - nauczyciele języków obcych;
Kurs w Hiszpanii; organizator kursu: DOREA Educational Institute; temat kursu: "Handling Stress and Avoiding Burnout"; czas trwania: 5 dni; ilość osób: 3 - nauczyciele języka angielskiego.

ETAPY REALIZACJI PROJEKTU:

I. Faza przygotowawcza (czerwiec 2018 – marzec 2019)
wybór uczestników projektu/mobilności, stworzenie listy rezerwowej, wyznaczenie koordynatora, który będzie odpowiedzialny za przygotowanie/organizację wyjazdów, zaplanowanie budżetu i sposobów finansowania bieżących działań projektowych, przypomnienie obowiązków uczestników projektu – podpisanie umów z uczestnikami kursów
szkolenie językowe (wrzesień - grudzień 2018),
dopracowanie strategii rozpowszechniania informacji na temat projektu i jego rezultatów - na bieżąco,
opracowanie ankiet, które pomogą ocenić rezultaty projektu - na bieżąco.
Przed każdą mobilnością:
przeprowadzenie szkoleń merytorycznych i kulturowych dla uczestników mobilności,
zakup materiałów dydaktycznych dla uczestników projektu,
zakup biletów lotniczych i zorganizowanie przejazdu na lotnisko,
przygotowanie certyfikatów krajowych,
ubezpieczenie uczestników.

II. Faza mobilności (kwiecień 2019 – październik 2019) - wyjazdy na kursy

III. Faza wdrażania i upowszechniania rezultatów projektu (do maja 2020)
sprawozdania uczestników mobilności, spotkania w zespołach przedmiotowych i dzielenie się zdobytą wiedzą i materiałami dydaktycznymi, przedstawienie rezultatów projektu na platformie eTwinning i na stronie internetowej szkoły, prezentacja projektu w sąsiednich szkołach, stworzenie zestawu nowych materiałów dydaktycznych, utrzymywanie nawiązanych kontaktów z nauczycielami ze szkół europejskich, publikacja zdjęć i filmów z działań projektowych, wdrażanie wypracowanych rezultatów przez uczestników kursów, ocena przebiegu całego projektu, sprawdzenie poprawności rozliczania finansowego wszystkich działań, kontynuowanie działań upowszechniających projekt, ewaluacja projektu, przygotowanie raportu końcowego.