LP Wydarzenie Termin
1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 3 września 2018
2. Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia 2018 31 grudnia 2018
3. Ferie zimowe 11 lutego 2019 – 24 lutego 2019
4. Wiosenna przerwa świąteczna 18 kwietnia 2019 – 23 kwietnia 2019
5. Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
(święta państwowe i kościelne)
1 listopada 2018
1 stycznia 2019

1 maja 2019
3 maja 2019
20 czerwca 2019
6. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 19 października 2018
2 listopada 2018
21 grudnia 2018
2 maja 2019
6, 7, 8 maja 2019 (matury)
7. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
klas trzecich:
klas pierwszych i drugich:
26 kwietnia 2019
21 czerwca 2019
8. Ferie letnie 22 czerwca 2019 - 31 sierpnia 2019