LP Wydarzenie Termin
1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 2 września 2019
2. Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia 2019 31 grudnia 2019
3. Ferie zimowe 13 stycznia 2020 – 26 stycznia 2020
4. Wiosenna przerwa świąteczna 9 kwietnia 2020 – 14 kwietnia 2020
5. Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
(święta państwowe i kościelne)
14 października 2019
1 listopada 2019
11 listopada 2019
1 stycznia 2020

1 maja 2020
3 maja 2020
11 czerwca 2020
6. Dni wolne od zajęć dydaktycznych

11 października 2019
31 października 2019
2, 3 stycznia 2020
31 stycznia 2020
8, 9, 10 czerwca 2020 (matury)
12 czerwca 2020
23 kwietnia 2020

7. Zakończenie zajęć dydaktycznych
klas trzecich:
klas pierwszych i drugich:
24 kwietnia 2020
26 czerwca 2020
8. Ferie letnie 27 czerwca 2020 - 31 sierpnia 2020