Ciekawy wykład w naszej auli

Ciekawy wykład w naszej auli

"Germanizacja na okupowanej Żywiecczyźnie" była tematem spotkania młodzieży klas 1g, 3c, 3e, 3f, 3h, nauczycieli oraz Dyrektora Jacka Biłko z niemieckim wydawcą książki poświęconej tej tematyce - dr Hansem-Wernerem Retterathem oraz jej współautorami: prof. dr hab. Janem Ilukiem oraz dr Łukaszem Ilukiem. Obowiązki tłumacza przejął nasz emerytowany nauczyciel, germanista - profesor Jerzy Chłopczyk

Przypomnijmy, iż począwszy od 22 września 1940 r. do końca stycznia 1941 r. Niemcy w brutalny sposób wysiedlili z Żywiecczyzny ok. 18 000 mieszkańców i na ich miejsce sprowadzili przeszło 3000 volksdeutschów repatriowanych z Galicji Wschodniej i Bukowiny. Operacja ta przeszła do historii jako Aktion Saybusch.

Dr H.-W. Retterath, Dyrektor Instytutu Etnograficznego we Freiburgu, po wstępie wygłoszonym w języku polskim - czym zyskał sobie aplauz zgromadzonej młodzieży, skupił się na sposobach wdrażania ideologii nazistowskiej na okupowanej przez Niemców Żywiecczyźnie. Z jednej strony stosowana była przemoc poprzez egzekucje zarówno w wyniku wyroku sądowego, jak i bez niego, a z drugiej strony poprzez "piękny blask" festynów; w tym zwłaszcza dożynek, które w wydaniu niemieckim organizowane były trzykrotnie w naszym mieście przez okupanta podczas II wojny.

Profesor J. Iluk, Uniwersytet Śląski w Katowicach, w swojej prezentacji skupił się na problematyce przesiedleń volksdeutschów z Galicji Wschodniej i Bukowiny na tereny naszego powiatu ("nowej ojczyzny") z perspektywy kalendarza regionalnego "Beskidenkreis Saybusch" z 1941 r. W  niezwykle interesujący sposób przedstawił cele i sposoby, które przyświecały okupantowi w kształtowaniu poglądów politycznych niemieckich przesiedleńców. Wspomniany kalendarz, mający formę almanachu, z jednej strony podkreślał walory krajoznawcze Beskidów i pionierską rolę, jaką mieli odegrać tutaj niemieccy koloniści, a z drugiej nacechowany był nienawiścią skierowaną do miejscowej ludności polskiej.

Doktor Ł. Iluk, Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku - Białej, w swym pasjonującym wystąpieniu skupił się na zagadnieniu sądownictwa niemieckiego na okupowanej Żywiecczyźnie. Opierając się na konkretnych przykładach wskazał, iż nie wszyscy byli równi wobec prawa okupanta niemieckiego. O ile wyroki ferowane wobec Niemców doszukiwały się okoliczności łagodzących, które znacznie wpływały na wymiar i charakter kary, o tyle przewinienia Polaków karane były z całą surowością i bezwzględnością należną "podludziom".

Miłą, a jednocześnie wartościową pamiątką wykładu był egzemplarz pozycji: „Germanisierung im besetzten Ostoberschlesien während des Zweiten Weltkriegs” pod redakcją dr H.-W. Retteratha podarowany naszej szkole.

Fascynujący i wartościowy wykład budził emocje, ale i skłonił nas do zadawania pytań, na które nasi prelegenci chętnie i z pasją udzielali odpowiedzi. Dziękujemy serdecznie naszym gościom i wierzymy, że tego rodzaju spotkania i wymiana doświadczeń przyczynią się do wspólnego budowania naszej przyszłości. Zapraszamy ponownie!

Dyrekcja, grono pedagogiczne i młodzież Liceum

Zdjęcia: Patrycja Suchanek, kl. 3e

Andrzej Ryczkiewicz


21.02.2020

Nasi matematycy w XIV Powiatowym Konkursie Matematycznym „Zadania logiczne i matematyczne”

Z przyjemnością zawiadamiamy, że uczeń naszej szkoły: Michał Warmuz z kl. 1bg zajął III miejsce w XIV Powiatowym Konkursie Matematycznym...

czytaj więcej
21.02.2020

Nasi licealiści w finale Śląskiego Konkursu Matematycznego

Z przyjemnością zawiadamiamy, że aż czterech uczniów naszego liceum: Jakub Mikusek z kl. 2b, Marcelin Raczek z kl. 2b, Kacper Tracz z kl. 2b i...

czytaj więcej