Filozoficzne spotkanie humanistów czyli czytanie Tischnera z Wojciechem Bonowiczem

29.04.2015 r. w auli naszego liceum odbyło się spotkanie z Wojciechem Bonowiczem – krakowskim poetą, publicystą "Tygodnika Powszechnego" oraz autorem książek o ks. Józefie Tischnerze, twórcą dwukrotnie nominowanym do prestiżowej Nagrody Literackiej NIKE.

Wojciech Bonowicz przeprowadził z nami lekcję czytania opartą na fragmentach książki ks. Józefa Tischnera "Historia filozofii po góralsku". Cytat filozof znacy telo co mędrol był ważną inspiracją do wyjaśniania, czym jest filozofia i co to znaczy być filozofem, to jest tym, którego nawiedziyło myślenie. Zajął się także stylizacją, zwracając uwagę na urodę i znaczenie gwary w kulturze narodowej oraz przybliżył sylwetkę niezwykłego autora: górala z Łopusznej, wybitnego filozofa, człowieka dowcipnego i otwartego.

Wojciecha Bonowicza zaprosił do Żywca Szymon Wróbel, utrzymujący ścisłe kontakty z liceum, nasz absolwent (2005), autor filmu i książki o Tischnerze pt. "Jego oczami".

Wraz z prelegentem teksty filozoficzne w gwarze podhalańskiej czytały klasy 1f, 1h, 1d, 2f i 2h. Organizatorkami ciekawego spotkania były p. Halina Słowik – Tyc i p. Danuta Jarosińska – Tracz.