I Zbiórka Publiczna na rzecz zwierzaków, 27.10.2013