II PowiatowyKonkurs Piosenki Obcojęzycznej rozstrzygnięty

II PowiatowyKonkurs Piosenki Obcojęzycznej rozstrzygnięty

11 lutego 2020r. w naszym liceum odbył się II Powiatowy Konkurs Piosenki Obcojęzycznej dla uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych z Powiatu Żywieckiego. Jego celem była prezentacja umiejętności lingwistycznych i wokalnych uczestników oraz popularyzacja nauki języków obcych poprzez śpiew. Honorowy patronat nad tym wydarzeniem objął Pan Starosta, Andrzej Kalata.

W konkursie wzięło udział 12 młodych artystów łącznie z ośmiu szkół: z Żywca, Przybędzy, Rajczy, Pewli Małej, Rychwałdu i Żabnicy. Wykonali oni po dwie piosenki, każdą w innym języku. Licznie zgromadzona publiczność, złożona z uczniów naszej szkoły oraz opiekunów uczestników konkursu i ich rodziców, usłyszała w trakcie eliminacji śpiew w językach angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim, rosyjskim i włoskim.

Jury, w którym zasiedli muzycy oraz nauczyciele języków obcych, przyznało I miejsce Martynie Kani ze Szkoły Podstawowej im. Partyzantów Polskich w Żabnicy. II miejsce przypadło Annie Walatek ze SzkołyPodstawowej im. Jana Pawła II w Rychwałdzie, III miejsce zajęła Patrycja Magiera z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jerzego Kukuczki w Pewli Małej.

Jury przyznało również dwa wyróżnienia: Mai Piwowarczyk ze Szkoły Podstawowej im. Stefana kard. Wyszyńskiego w Żywcu oraz zespołowi wokalno – instrumentalnemu w składzie: Martyna Butor, Mateusz Butor, Paweł Jędrzejas i Patrycja Magiera z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jerzego Kukuczki w Pewli Małej.

Gratulujemy zwycięzcom i pozostałym artystom talentu muzycznego i wokalnego oraz umiejętności językowych!

Dyplomy i upominki wszystkim uczestnikom oraz ich opiekunom a także nagrody laureatom wręczyli Dyrektor naszego liceum, Pan Jacek Biłko oraz Dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego w Żywcu, Pan Andrzej Widzyk.

Nagrody i upominki ufundowali: Starostwo Powiatowe w Żywcu, Stowarzyszenie „Z Kopernikiem w XXI wiek”, Wydawnictwo „Macmillan” oraz nauczyciele liceum, Pan Adrian Midor i Pana Jacek Seweryn, Radni Powiatu Żywieckiego.

Nauczyciele odpowiedzialni za organizację konkursu: Beata Fałdrowicz, Renata Hajduś, Daniel Kamiński, Piotr Rydarowicz


25.03.2020

Nauka w systemie zdalnym - online

Informujemy, że w związku z obecną sytuacją - stanu epidemii - zajęcia w I Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Żywcu od...

czytaj więcej
22.03.2020

Powiatowe eliminacje do Konkursu Recytatorskiego

11 marca 2020 roku w Zespole Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących im. Józefa Piłsudskiego w Żywcu-Moszczanicy odbyły się eliminacje do 65....

czytaj więcej