IX POWIATOWY KONKURS LITERACKI "SZUFLADA 2019"

IX POWIATOWY KONKURS LITERACKI
"SZUFLADA 2019"
POD PATRONATEM STAROSTY POWIATU ŻYWIECKIEGO
I DYREKTORA POWIATOWEGO WYDZIAŁU OŚWIATY,
ORGANIZOWANY PRZEZ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ŻYWCU

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych (od VI klasy) i średnich

CELEM KONKURSU JEST:
- tworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej
- przygotowanie młodzieży do aktywnego uczestnictwa w kulturze

Tematyka i rodzaj literacki - dowolne (poezja, proza, dramat)

WARUNKIEM UDZIAŁU W KONKURSIE JEST:
-nadesłanie samodzielnie napisanych utworów (nigdzie dotąd niepublikowanych) w trzech egzemplarzach (prace pisane na komputerze lub na maszynie do piasania). Utwory należy opatrzyć słownym godłem (pseudoninem).
- ilośc prac ograniczona do 4 tekstów. W wypadku utworów prozatorskich lub dramatycznych objętość ograniczona do 6 stron znormalizowanego maszynopisu.

TERMIN NADSYŁANIA PRAC UPŁYWA 7 lutego 2020 r.

Prace opatrzone godłem wraz z danymi uczestnika w osobnej kopercie (imię, nazwisko, klasa, szkoła, godło) prosimy nadsyłać na adres: I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika, ul. Słowackiego 2, 34 -300 Żywiec, z dopiskiem "Konkurs Literacki-Szuflada".

Prosimy również o odesłanie wypełnionego formularza zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku (załącznik 1).

Dla wyróżnionych i nagrodzonych w konkursie osób przewidziane są cenne nagrody książkowe i bony towarowe o wartości 100, 70 i 50 zł. do sklepu Empik.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 25 lutego 2020 r. o godz. 9.30 w auli im. St. Pyjasa w LO im. M. Kopernika w Żywcu. O zwycięstwie w konkursie laureaci i wyróżnieni uczniowie zostaną poinformowani tydzień przed uroczystością, a na stronie internetowej www.lo-zywiec.pl ukażą się wyniki. Szczegółowych informacji udziela organizator konkursu (p. Agnieszka Fluder) pod numerem tel. 033 861 21 13. Zapraszamy!

Organizatorzy: Agnieszka Fluder, Dominika Kamińska, Lucyna Majdak.

28.01.2020

Nasi uczniowie w półfinale LXXI Olimpiady Matematycznej

Uczniowie: Michał Warmuz z kl. 1b, Kacper Tracz z kl. 2b i Jakub Wisła z kl. 3b, zakwalifikowali się do etapu okręgowego LXXI Olimpiady...

czytaj więcej
28.01.2020
II Powiatowy Festiwal Nauki i Sztuki

II Powiatowy Festiwal Nauki i Sztuki

31 stycznia 2020 roku w I Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Żywcu w godz. od 9.00 do 14.00 odbędzie się II Powiatowy Festiwal Nauki i...

czytaj więcej