Julia Żółty laureatką konkursu o „Złoty Indeks” Politechniki Krakowskiej z chemii

W tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Konkursu "O Złoty Indeks Politechniki Krakowskiej" Julia Żółty z klasy 3c (biologiczno-chemicznej) została laureatką III stopnia z chemii.

Zgodnie z regulaminem konkursu i uchwałą Senatu Politechniki Krakowskiej, w procesie rekrutacji na rok akademicki 2020/21 laureaci III stopnia otrzymują 30 punktów w postępowaniu rekrutacyjnym. Punkty te zostaną doliczone w postępowaniu rekrutacyjnym na wybrany kierunek studiów na Politechnice Krakowskiej.

Podziękowanie za przygotowanie uczennicy składamy nauczycielce chemii – pani Lidii Walaszek

Naszej laureatce życzymy dalszych sukcesów w kolejnych etapach edukacji!

24.09.2020
Zajęcia seminaryjne z dr. hab. Pawłem Sporkiem

Zajęcia seminaryjne z dr. hab. Pawłem Sporkiem

23 września 2020 r. w klasach uniwersyteckich humanistycznych - 1a i 2a - w ramach seminarium polonistycznego odbyły się zajęcia prowadzone przez...

czytaj więcej
24.09.2020
Ślubowanie uczniów klas pierwszych

Ślubowanie uczniów klas pierwszych

18 września 2020 r. w Auli im. S. Pyjasa naszego liceum odbyła się uroczystość ślubowania uczniów klas pierwszych. Zgodnie z tradycją...

czytaj więcej