Projekt Sleeveface-zakryj się okładką

Projekt Sleeveface-zakryj się okładką

Z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych bibliotekarze wspólnie z nauczycielami kultury przeprowadzili w klasach I projekt Sleeveface- zakryj się okładką, w którym zaprezentowano książki zakupionione w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.
Watrsztaty fotograficzne, przeprowadzone w bibliotece szkolnej, poprzedzone były lekcjami pt. Autentyzm i użytkowość w fotografii -sleveeface oraz Warsztaty sleeveface - promocja czytelnictwa.
Spośród 70 prac wybrano 28, które zostały zaprezentowane na terenie szkoły.
Nagrody i wyróżnienia książkowe:
I miejsce - Dominika Krzyżowska(1hg)
Wyróżnienia:
Weronika Widzyk( 1fg),
Daria Maślanka oraz Kinga Pawlus (1hg),
Jakub Stawarz i Karolina Kita (1bg).

Serdecznie gratulujemy!