Nagroda dla Najlepszego Humanisty

Nagroda dla Najlepszego Humanisty

„Z Kopernikiem w XXI wiek” - stowarzyszenie dla rozwoju i promocji I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Żywcu począwszy od tego roku szkolnego funduje nagrodę pieniężną w wysokości 500 zł dla najlepszego  absolwenta, który osiągnął znaczące sukcesy z zakresu nauk humanistycznych. Patronat nad nagrodą objął Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie w ramach podjętej współpracy z naszym liceum. Inicjatywa ta ma na celu promowanie nauk humanistycznych.

W tym roku nagrodę otrzymała Patrycja Suchanek z klasy 3e, która osiągnęła bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie. Uczennica reprezentowała szkołę w wielu  konkursach humanistycznych na szczeblu powiatowym, ogólnopolskim i międzynarodowym, zdobywając wysokie miejsca. Do Jej  najważniejszych osiągnięć należą coroczne sukcesy w Międzynarodowym Ekumenicznym Konkursie Wiedzy Biblijnej „Jonasz”. W roku 2018 i 2019 zdobyła tytuł laureatki, natomiast w roku 2017 zajęła III miejsce.

Nagroda dla Najlepszego Humanisty została wręczona przez członka Zarządu Stowarzyszenia „Z Kopernikiem w XXI wiek” Panią wicedyrektor Beatę Lach w czasie uroczystego apelu z okazji zakończenia roku szkolnego przez maturzystów.

Serdecznie gratulujemy Patrycji i życzymy dalszych sukcesów.

Zarząd i członkowie Stowarzyszenia „Z Kopernikiem w XXI wiek”