Narodowe Czytanie "Nowel polskich"

Narodowe Czytanie

07.09.2019 r. w auli im. Stanisława Pyjasa I Liceum Ogólnokształcącego w Żywcu odbyło się Narodowe Czytanie „Nowel polskich”. Do przeczytania jednej z nowel Stefana Żeromskiego zaprosiliśmy lokalne władze, nauczycieli emerytów, czynnych nauczycieli, rodziców oraz uczniów z naszej szkoły, a także nauczycieli i uczniów z żywieckich szkół podstawowych.

Akcja Narodowe Czytanieorganizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 roku. Została zainicjowana wspólną lekturą „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. Nasza szkoła włączyła się do akcji w zeszłym, szczególnym, bo jubileuszowym roku odzyskania przez Polskę niepodległości. Czytaliśmy wtedy fragmenty utworu Stefana Żeromskiego
pt. „Przedwiośnie”. Powieść Żeromskiego podczas wrześniowego finału akcji była czytana na wszystkich kontynentach- w blisko 3000 miejsc na całym świecie, w tym w 134 poza granicami Polski, w 33 krajach, nawet na Antarktydzie.

W tym roku do wspólnej lektury Polaków wybrano wybitne utwory należące do kanonu naszej literatury ze zbioru zatytułowanego „Nowele polskie”, wyboru tekstów, których wspólny mianownik stanowi polskość w połączeniu z treściami uniwersalnymi, refleksją nad człowiekiem i społeczeństwem. Ich zwięzła forma idzie w parze z mistrzostwem stylu i plastycznością, która pozostawia w umysłach czytelników niezapomniane wrażenia. Uczą nas one, że w życiu powinniśmy się kierować szlachetnością i solidarnością, że nie wolno nam stracić wrażliwości na ludzką krzywdę ani zapomnieć o naszej historii.

My, spośród zaproponowanych nowel, wybraliśmy do wspólnej lektury utwór Stefana Żeromskiego pt. „Rozdzióbią nas kruki, wrony”.

Jest to poruszająca nowela, której akcja toczy się pod koniec powstania styczniowego. Opis przygnębiającego jesiennego krajobrazu stanowi wstęp do opowiadania o poniewierce jednego z ostatnich powstańców, który przebrany za chłopa przemyca broń dla swojego oddziału. Nie zamierza rezygnować, choć jest świadomy, że powstanie dogorywa.

Na początku uroczystości Pan Dyrektor Jacek Biłko bardzo serdecznie powitał wszystkich uczestników Narodowego Czytania. W sposób szczególny podziękował tym, którzy odpowiedzieli na zaproszenie, decydując się na czynny udział w wydarzeniu: przedstawicielowi Starostwa Powiatowego w Żywcu Panu Dyrektorowi Wydziału Oświaty i Wychowania Andrzejowi Widzykowi,  Dyrektorom I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Żywcu Pani Halinie Badorze i Panu Zbigniewowi Holbojowi, Panu Rafałowi Sawickiemu – aktorowi Teatru Polskiego w Bielsku-Białej, nauczycielom emerytom, nauczycielom i uczniom z innych szkół, rodzicom i uczniom z naszego liceum.

Mistrzowskie wykonanie „Walca minutowego” F. Chopina oraz „Pożegnania ojczyzny” Michała Kleofasa Ogińskiego przez Tymoteusza Mytycha z kl. 1b stworzyło podniosłą aurę do wysłuchania noweli Stefana Żeromskiego.

Lekturę „Rozdzióbią nas kruki, wrony rozpoczął Pan Rafał Sawicki, aktor Teatru Polskiego w Bielsku-Białej. W gronie czytających znaleźli się również: Pan Andrzej Widzyk- Dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego w Żywcu, Pan Dyrektor Jacek Biłko, Pani Dyrektor Halina Badora, Pan Dyrektor Zbigniew Holboj, Pani Profesor Krystyna Bury, Pani Profesor Janina Kostka, Pani Profesor Danuta Kliś, Pani Profesor Zofia Pajestka- Jurasz, Pani Profesor Małgorzata Sołtysek, Pani Anna Piętek-Góra- nauczycielka języka polskiego ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Żywcu, Pani Dorota Szczotka, Pani Lucyna Tokarczyk, Joanna Drąg (kl. 3b), Kacper Tracz (kl.2b), Zuzanna Szczotka (kl.1a), Łukasz Lorek (kl. 2g), Weronika Witas (kl.2b), Zofia Kumorek (kl. 2g), Amelia Goc (SP 3 w Żywcu), Kacper Wilk (SP 3 w Żywcu), Nadia Tokarczyk (kl.2f), Miłosz Januszyk (kl. 2d), Karolina Nieścieronek (kl. 1a), Patrycja Pochopień (kl. 2b), Jakub Mikusek (kl. 2b), Aleksandra Jeziorska (kl. 1 dg), Adrianna Adamczyk (kl. 1cg).

Po wspólnej lekturze goście mogli wysłuchać koncertu piosenek patriotycznych związanych z powstaniem styczniowym. Usłyszeliśmy „Marsz strzelców” w wykonaniu Aleksandry Hylińskiej (kl.2d) „Piosenkę żołnierską” w wykonaniu Karoliny Tomaszek (kl. 2b) oraz „Pieśń powstańców” i „Z dymem pożarów” w wykonaniu Julii Kupczak (kl. 1fg), którym akompaniowali Dagmara Drewniak (kl. 2d) oraz  Seweryn Jagosz (kl. 2a). Muzycznej uczty dopełniły dwa utwory w wykonaniu Tymoteusza Mytycha (kl. 1b)- „Nokturn cis-moll op. pośmiertny” F. Chopina i „Sonata f-moll op.2” L. van Beethovena.

Następnie Pan Piotr Rypień wygłosił wykład pt. „Powstanie styczniowe i jego następstwa”.

Na końcu uroczystości Pan Dyrektor Jacek Biłko wręczył pamiątkowe dyplomy i podziękował organizatorom tego wydarzenia:
- Zarządowi Powiatu w Żywcu, od którego otrzymaliśmy środki na realizację zadania publicznego, jakim jest Narodowe Czytanie,
- Stowarzyszeniu dla promocji i rozwoju I LO im. M. Kopernika w Żywcu "Z Kopernikiem w XXI wiek",
- nauczycielom:  Pani Barbarze Desce, Pani Dominice Kamińskiej, Pani Lucynie Majdak, Panu Piotrowi Rypieniowi, Pani Annie Surowiak, Pani Marii Śleziak, Pani Ewie Wandzel za inicjatywę, poświęcony czas i zaangażowanie, a także uczniom przygotowującym uroczystość, Natalii Prochownik (kl. 2f) za konferansjerkę, Darii Kani (kl. 2g) za fotoreportaż oraz uczennicom z kl.2d i kl. 1hg za obsługę kawiarenki,
- cukierniom za ufundowanie poczęstunku: Pani Sylwii Krębuszewskiej-Kozieł i cukierni „Gałuszka”, Pani Janinie Bronowskiej i cukierni „Czernichów”, Pani Dagmarze Kastelik i Piekarni-Cukierni, Pani Agnieszce Śliwiec-Kaczmarczyk i cukierni „Ania”.


15.09.2020

Zebrania z rodzicami uczniów klas II i III

Zapraszamy Rodziców uczniów klas drugich i trzecich na zebrania, które odbędą się w czwartek 17 września 2020 r. klasy drugie: 16.30...

czytaj więcej
14.09.2020
Sukces recytatorski naszej uczennicy

Sukces recytatorski naszej uczennicy

10 września br. na Małej Scenie Teatru Polskiego w Bielsku-Białej odbył się rejonowy etap eliminacji 65. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego....

czytaj więcej