Nasi Absolwenci 2017 w Złotej Księdze Szkoły

Nasi Absolwenci 2017 w Złotej Księdze Szkoły

W tym roku szkolnym aż 29 absolwentów klas trzecich za wybitne osiągnięcia w nauce (wymagana średnia z nauczanych przedmiotów wynosi powyżej 4,9) oraz wzorowe zachowanie zostało wpisanych do Złotej Księgi Szkoły. Są to kolejno z klas: 3a - Sandra Lubińska, Zuzanna Midor; 3b - Olaf Boczarski, Bartłomiej Grochowski, Krzysztof Harężlak, Izabela Maszloch, Monika Okrzesik, Hubert Pieczarka, Wojciech Pierwoła, Patryk Siwek, Aleksandra Sufa, Przemysław Widz; 3c - Joanna Bielawska, Kinga Biernatek, Aleksandra Janota, Wiktoria Kudzia, Martyna Miodońska; 3d - Martyna Pasko; 3f -  Adrian Duraj, Joanna Folwarczny, Dominika Gawron, Marta Łoboz, Brygida Panek; 3g -  Sylwia Czarnynoga, Sebastian Jagosz; 3h -  Katarzyna Janota, Artur Maślanka, Joanna Stokłosa, Dominika Wagner.

Wszystkim bardzo gratulujemy – Szkoła jest z Was dumna! Życzymy Wam wspaniałych wyników maturalnych!                                                    Dyrekcja i Nauczyciele I LO im. M. Kopernika w Żywcu