Nauczyciele dyplomowani 2018

Nauczyciele dyplomowani 2018

3 października 2018 r. w auli im. Stanisława Pyjasa naszego Liceum odbyła się uroczystość wręczenia aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego nauczycielom, którzy w sesji letniej uzyskali akceptację komisji kwalifikacyjnej. Dokumenty odebrało 56 nauczycieli ze szkół i przedszkoli z całego terenu Powiatu Żywieckiego. Gośćmi honorowymi byli: Tomasz Kowalik – dyrektor delegatury Śląskiego Kuratorium Oświaty w Bielsku Białej, Andrzej Kalata – starosta żywiecki, Stanisław Kucharczyk – wicestarosta żywiecki i Andrzej Widzyk – dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania w starostwie powiatowym w Żywcu. Pan Dyrektor Kowalik i Wicestarosta Kucharczyk pogratulowali nauczycielom, życzyli dalszych sukcesów oraz owocnej pracy pedagogicznej i wychowawczej. Program artystyczny uroczystości zaprezentowała młodzież z I Liceum im. M. Kopernika w Żywcu pod kierunkiem Pani Renaty Sowy. Była poezja Czesława Miłosza i Agnieszki Osieckiej, piosenki z repertuaru Zbigniewa Wodeckiego i Marka Grechuty. Młodzież pięknie zinterpretowała teksty poetyckie oraz wykonała utwory muzyczne wokalnie i instrumentalnie.