Od "Nietolerancji" do "Czarnego łabędzia", czyli jak montaż wpływa na odbiór filmu

Od

23 marca 2018 roku odbyły się kolejne warsztaty prowadzone przez Panią Agnieszkę Biegun, studentkę Kultury Mediów Uniwersytetu Śląskiego. Na zajęciach poruszono temat środków, które wpływają na odbiór filmu. Uczniowie dyskutowali o tym, w jaki sposób czynniki wewnętrzne i zewnętrzne definiują dopowiedzenia oraz interpretację fabuły. Podjęto również kwestię środków filmowych, wpływających na jej kreowanie. Uczestnicy warsztatów obejrzeli fragmenty najlepszych filmów psychologicznych, konfrontując teorię z jej praktycznym wykorzystaniem.

Organizatorka: Lucyna Majdak