PODZIĘKOWANIA DLA PANA ANDRZEJA CAPUTY

Stowarzyszenie „Z Kopernikiem w XXI wiek” w imieniu Dyrekcji, nauczycieli oraz całej społeczności uczniowskiej serdecznie dziękuje panu Andrzejowi Capucie – właścicielowi Przedsiębiorstwa Robót Elektrycznych i Teletechnicznych w Żywcu - za przekazanie darowizny na rzecz szkoły. Środki te pozwolą na realizację planów związanych z renowacją zabytkowego fortepianu.