Podziękowania dla Pana dr. Janusza Michałka

Podziękowania dla Pana dr. Janusza Michałka

Stowarzyszenie „Z Kopernikiem w XXI wiek” w imieniu Dyrekcji, nauczycieli oraz całej społeczności uczniowskiej serdecznie dziękuje Panu dr. Januszowi Michałkowi - Prezesowi Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej  - za przekazanie darowizny na rzecz szkoły. Środki te pozwolą na realizację planów związanych z zakupem sprzętu multimedialnego do sal lekcyjnych.