Podziękowania dla Pana Romana Elżbieciaka

Stowarzyszenie „Z Kopernikiem w XXI wiek” w imieniu Dyrekcji, nauczycieli oraz całej społeczności uczniowskiej serdecznie dziękuje Panu Romanowi Elżbieciakowi – właścicielowi firmy  AUTO PRECYZJA  w Żywcu za przekazanie darowizny na rzecz szkoły. Środki te pozwolą na realizację planów związanych z zakupem rzutników multimedialnych do sal lekcyjnych.