Podziękowania dla Pani Bogusławy Wolnej

Stowarzyszenie „Z Kopernikiem w XXI wiek” w imieniu Dyrekcji, nauczycieli oraz całej społeczności uczniowskiej serdecznie dziękuje PaniBogusławie Wolnej – właścicielce Zakładu Przetwórstwa Mięsnego w Cięcinie - za pomoc w organizacji I Festiwalu Nauki i Sztuki.