Podziękowania dla Pani Magdaleny Kidoń-Staszek - Dyrektor Kina „Janosik”

Podziękowania dla Pani Magdaleny Kidoń-Staszek - Dyrektor Kina „Janosik”

Stowarzyszenie „Z Kopernikiem w XXI wiek” w imieniu Dyrekcji, nauczycieli oraz całej społeczności uczniowskiej serdecznie dziękuje Pani Magdalenie Kidoń-Staszek - Dyrektor Kina „Janosik” - za ufundowanie dla uczniów naszej szkoły cennych wejściówek na środowe seanse w ramach Klubu Filmowego „Janosika”. Wejściówki zostaną przeznaczone na nagrody za bardzo dobre wyniki  w nauce oraz sukcesy odnoszone w konkursach przedmiotowych.

Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej Kina „Janosik” i zapoznawanie się na bieżąco z repertuarem.

http://kinojanosik.pl