PODZIĘKOWANIA DLA PRZYJACIÓŁ „FRYDERYKA”

Stowarzyszenie „Z Kopernikiem w XXI wiek” w imieniu Dyrekcji, nauczycieli oraz całej społeczności uczniowskiej serdecznie dziękuje:

- Pani Marioli Pindel
- Pani  Annie Grydze
- Pani Danucie Bartosińskiej
- Panu Prezesowi Zakładu Budowlano-Montażowego „Probud” w Żywcu

za przekazanie darowizny na rzecz szkoły. Środki te pozwolą na realizację planów związanych z renowacją zabytkowego fortepianu.