Polonez maturzystów na żywieckim rynku 2019

Polonez maturzystów na żywieckim rynku 2019

Maturzyści I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Żywcu - uczniowie klasy 3b w dniu 25 stycznia 2019 roku zatańczyli poloneza na żywieckim rynku, kontynuując w ten sposób nową tradycję szkoły i godnie reprezentując nasze liceum oraz promując Żywiec i Żywiecczyznę.

W słowie wstępnym, które wygłosił Wojciech Tracz z kl. 3b, maturzyści podkreślili:

„Cztery lata temu nasi starsi koledzy i koleżanki zapoczątkowali nową tradycję - prezentację na żywieckim rynku staropolskiego tańca - poloneza. Taniec ten, kiedyś obecny na szlacheckich dworach, obecnie otwiera każdy studniówkowy bal. Natomiast my dzisiaj otwieramy radosnym i jednocześnie pełnym dostojeństwa , tanecznym krokiem kolejne stulecie niepodległej Polski. Niech będzie to wyraz wdzięczności dla tych, którzy walczyli w obronie Niepodległej i dzięki którym możemy się tutaj spotkać - w wolnej Ojczyźnie - Polsce, a tym samym w  naszej małej Ojczyźnie - Żywcu.

Tańce dworskie swoją popularność zawdzięczają uniwersalizmowi. Podobnie jak w dawnych wiekach, tak i dziś sztuka tańca jednoczy kraje, narody i kultury.  My jednoczymy się w tańcu z mieszkańcami Żywca. Tańczyć można wszędzie, jeżeli tylko będziemy tańczyć sercem, bowiem taniec to nie tylko ruch i muzyka. Taniec pokazuje nas, nasze dusze, to, co najskrytsze.

Cieszymy się, że ta nowa tradycja wpisała się w historię naszego miasta. Za rok będziemy obchodzili mały jubileusz - pięciolecie naszej tanecznej obecności na żywieckim rynku”.

Szczególnie podziękowania za patronat nad przedsięwzięciem i pomoc w jego realizacji złożono Panu Burmistrzowi Miasta Żywiec Antoniemu Szlagorowi, a także Staroście Żywieckiemu Panu Andrzejowi Kalacie, Wicestaroście Żywieckiemu Panu Stanisławowi Kucharczykowi, Członkowi Zarządu Powiatu Żywieckiego Panu Adrianowi Midorowi, radnemu miejskiemu Panu Marianowi Kastelikowi, Dyrektorowi I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Żywcu Panu Jackowi Biłce, głównej organizatorce Pani Danucie Brodziak, Pani Agnieszce Król, Pani Lucynie Majdak, Panu Jackowi Sewerynowi oraz Pani Urszuli Pietyrze, która przed czterema laty zainicjowała tę tradycję. Serdecznie podziękowano także za obecność  emerytowanym Paniom Profesor z naszego liceum, które zawsze towarzyszą nam w ważnych chwilach.

Na koniec wszyscy zostali zaproszeni do wspólnego tańca.


15.09.2020

Zebrania z rodzicami uczniów klas II i III

Zapraszamy Rodziców uczniów klas drugich i trzecich na zebrania, które odbędą się w czwartek 17 września 2020 r. klasy drugie: 16.30...

czytaj więcej
14.09.2020
Sukces recytatorski naszej uczennicy

Sukces recytatorski naszej uczennicy

10 września br. na Małej Scenie Teatru Polskiego w Bielsku-Białej odbył się rejonowy etap eliminacji 65. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego....

czytaj więcej