Polonez maturzystów na żywieckim rynku 2020

Polonez maturzystów na żywieckim rynku 2020

Maturzyści I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Żywcu - uczniowie klasy 3a oraz 3b - w dniu 30 stycznia 2020 roku już po raz piąty zatańczyli poloneza na żywieckim rynku, kontynuując w ten sposób tradycję szkoły i godnie reprezentując nasze liceum oraz promując Żywiec i Żywiecczyznę.

W słowie wstępnym maturzyści podkreślili: Tradycja to piękno, które chronimy jak skarb. Tradycja to coś stałego, do czego wracamy jak do domu. Spotykamy się dzisiaj w sercu naszego miasta - domu, na pięknym żywieckim rynku, który był świadkiem wielu ważnych wydarzeń; tych dawniejszych, jak wymarsz w 1914 roku legionistów I Kompanii Żywieckiej na wezwanie Józefa Piłsudskiego, czy nowszych, jak wizyta św. Jana Pawła II w maju 1995 roku. To właśnie kultywowanie tradycji, utrwalanie dzieł kultury, do których należy m.in. pełen dostojeństwa i harmonii polonez, pozwala na poczucie przynależności do naszego kraju, do naszego miasta, do naszej szkoły.

W uroczystości wzięli udział wspólnie z gospodarzem miasta, Panem Burmistrzem Antonim Szlagorem, przedstawiciele samorządu powiatu żywieckiego i miasta, dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika Pan Jacek Biłko, uczniowie i nauczyciele naszego liceum, mieszkańcy miasta i przechodnie. Wszyscy zostali na koniec zaproszeni do wspólnego tańca.

Szczególnie podziękowania za patronat nad przedsięwzięciem i pomoc w jego realizacji złożono Panu Burmistrzowi Miasta Żywiec Antoniemu Szlagorowi, a także Staroście Żywieckiemu Panu Andrzejowi Kalacie, Wicestaroście Żywieckiemu Panu Stanisławowi Kucharczykowi, Dyrektorowi I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Żywcu Panu Jackowi Biłce, głównej organizatorce Pani Danucie Brodziak, Pani Agnieszce Król, Pani Lucynie Majdak oraz Pani Urszuli Pietyrze, która przed pięcioma laty zainicjowała tę tradycję. Serdecznie podziękowano także za obecność emerytowanym Paniom Profesor z naszego liceum, które zawsze towarzyszą nam w ważnych chwilach.

Fotoreportaż - zobacz

14.01.2021

Matematycy z Kopernika w finale Ogólnopolskiego Konkursu „O Złoty Indeks Politechniki Krakowskiej”

Miło nam poinformować, że do finału Ogólnopolskiego Konkursu „O Złoty Indeks Politechniki Krakowskiej” w dziedzinie...

czytaj więcej
13.01.2021

Chemicy z Kopernika w finale Ogólnopolskiego Konkursu „O Złoty Indeks Politechniki Krakowskiej”

Miło nam poinformować, że do finału Ogólnopolskiego Konkursu „O Złoty Indeks Politechniki Krakowskiej” w dziedzinie...

czytaj więcej