Polscy zesłańcy i ich potomkowie w Rosji

Polscy zesłańcy i ich potomkowie w Rosji

10 stycznia 2020 roku w naszej szkole gościliśmy Panią Marinę Lisowską – prezesa Centrum Polskiej Kultury i Oświaty „Odrodzenie” w Baszkortostanie (Rosja) oraz Pana Włodzimierza Lacha – prezesa Fundacji Most Pamięci. 

Pani Prezes wygłosiła prelekcję dotyczącą losów polskich zesłańców – powstańców styczniowych i ich potomków w Baszkortostanie. Przedstawiła również uczniom podstawowe informacje dotyczące tej republiki oraz działającej w niej polskiej organizacji. 

W drugiej części wykładu pan Włodzimierz Lach opowiedział o swoich podróżach motocyklowych do miejsc związanych z Polakami na terenie dzisiejszej Federacji Rosyjskiej. Na ręce pana dyrektora Jacka Biłki przekazał płaskorzeźbę z zalakowaną ziemią z miejsc kaźni Polaków z terenu m.in. ZSRR oraz III Rzeszy (Katynia, Magadanu, Jakucka, KL Ravensbrück, KL Dachau, KL Auschwitz). 

W spotkaniu uczestniczyli uczniowie z klas: 1a, 1f, 2f oraz 2g.


02.04.2020

Nagrodzeni uczniowie w Międzynarodowym Konkursie Plastycznym "Mieszkam w Beskidach"

W XXVII edycji Międzynarodowego Konkursu plastycznego "Mieszkam w Beskidach" nagrodzeni zostali uczniowie z naszej szkoły w następujących...

czytaj więcej
31.03.2020

Wyjazd edukacyjny do Londynu

Mając na uwadze sytuację epidemiczną w kraju i na świecie wykazaliśmy się dużą odpowiedzialnością i troską o zdrowie i życie dzieci podejmując...

czytaj więcej