Różowy piątek

Różowy piątek

W piątek 17 listopada 2017 r. w naszym liceum już po raz kolejny odbyła się akcja poświęcona profilaktyce raka piersi u kobiet. Jak co roku spotkanie poprowadziła p. dr n. med. Janina Miodońska – ginekolog, położnik, radioterapeuta, onkolog, specjalista balneologii i medycyny fizykalnej. Wygłosiła ona w auli interesujący wykład dotyczący problematyki chorób nowotworowych. Trwającego ponad godzinę wystąpienia z uwagą i zainteresowaniem wysłuchała młodzież klas trzecich.Pani doktor w bardzo ciekawy i sugestywny sposób przedstawiła nie tylko problemy dotyczące raka piersi, ale zaprezentowała cały przegląd odmian chorób nowotworowych i skalę tego problemu na Śląsku oraz w całym kraju, zwracając szczególną uwagę na sposoby diagnozowania, profilaktykę oraz czynniki ryzyka, zwiększające możliwość wystąpienia nowotworów. Podczas wykładu pani doktor kilkakrotnie podkreślała, że „Rak zawsze jest złośliwy - nie ma odmian raka, które nie byłyby złośliwe, jedynie nowotwór może mieć postać łagodną, (…) rak nie powinien być tematem tabu, trzeba o tym rozmawiać”, dlatego niezwykle istotna jest profilaktyka i wczesne wykrycie, umożliwiające leczenie dające pacjentowi szansę na przeżycie. „Rak nie wybiera” - choroby nowotworowe w równym stopniu dotykają mężczyzn i kobiety. Kiedy rak dotyka kogoś z naszych najbliższych staje się on już problemem całej rodziny, która w równym stopniu przeżywa ten fakt, dlatego bardzo istotne jest mądre wsparcie, jakie pozwoli choremu i jego bliskim na przetrwanie trudnego czasu choroby oraz rekonwalescencji. Umieralność na raka w Polsce nadal utrzymuje się na dość wysokim poziomie w skali Europy, choć statystyki są zatrważające, wiele osób nadal nie zdaje sobie sprawy z tego, jakim zagrożeniem dla życia jest zbyt późno zdiagnozowany nowotwór. Niezwykle ważna w tym zakresie jest edukacja, promowanie profilaktyki, kształtowanie świadomych zachowań prozdrowotnych, szczególnie wśród młodych ludzi, którzy mogą także wpływać pozytywnie na starsze pokolenia, zwłaszcza na osoby z najbliższego otoczenia. Piątkowa akcja promująca profilaktykę raka pokazała, jak niebagatelne znaczenie ma kształtowanie takich świadomych postaw prozdrowotnych.