Spotkanie edukacyjne „Zachowania ryzykowne młodzieży”

Spotkanie edukacyjne „Zachowania ryzykowne młodzieży”

21 listopada 2018 roku w auli naszej szkoły odbyło się spotkanie edukacyjne „Zachowania ryzykowne młodzieży”, które poprowadził pan Robert Kijanka, wykładowca-ratownik Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej na Wydziale Nauk o Zdrowiu. Uczniowie klas 1c, 1d, 2c i 2d razem z prowadzącym spotkanie sporządzili bank licznych i różnorodnych zachowań ryzykownych młodzieży, a następnie obejrzeli prezentację multimedialną, która w dobitny sposób ilustrowała dramatyczne konsekwencje tego typu zachowań. Wykładowca zwrócił młodzieży szczególną uwagę na szkodliwe  zjawisko „challenge” - wyzwanie, krążące w różnego typu grach internetowych i często podejmowane przez młodych ludzi. Informował o pojawieniu się nowej gry MOMO rozpowszechnianej za pomocą komunikatorów i popularnych stron internetowych, zakładającej realizację kolejnych wyzwań. Wytłumaczył, w jaki sposób destrukcyjne zadania przekazywane są przez wirtualną postać MOMO, jak przebiegle wymuszane mogą być decyzje do podejmowania kolejnych wyzwań (np. groźby o upublicznieniu danych osobistych gracza, wyrządzenie krzywdy członkom rodziny). Ostateczne zadania  mogą nakłaniać młodego człowieka do samookaleczenia, a nawet samobójczej śmierci! Wykładowca podkreślał, że na tego typu manipulacje narażeni są szczególne bardzo wrażliwi, zagubieni i słabi psychicznie młodzi ludzie.

To spotkanie było poważną lekcją przestrogi i stanowiło podpowiedź, że nie należy się angażować w tego typu gry i zabawy internetowe. Prowadzący spotkanie zachęcał do podejmowania wspaniałych, ambitnych i interesujących wyzwań, możliwych do odnalezienia w realnej rzeczywistości, które pozwalają na pokonywanie własnych słabości, prowadzą do rozwoju i dają ogromną satysfakcję. Nasza młodzież zgromadzona w auli  podawała piękne  przykłady tego typu sytuacji. Wyzwanie, to słowo, które powinno kojarzyć się każdemu tylko pozytywnie!

Organizatorki spotkania: Ewa Póda-Michalska, Sylwia Wisła.

15.09.2020

Zebrania z rodzicami uczniów klas II i III

Zapraszamy Rodziców uczniów klas drugich i trzecich na zebrania, które odbędą się w czwartek 17 września 2020 r. klasy drugie: 16.30...

czytaj więcej
14.09.2020
Sukces recytatorski naszej uczennicy

Sukces recytatorski naszej uczennicy

10 września br. na Małej Scenie Teatru Polskiego w Bielsku-Białej odbył się rejonowy etap eliminacji 65. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego....

czytaj więcej