Warsztaty poświęcone uzależnieniom

3 grudnia 2014 r. Pani Sylwia Wisła przy współpracy z Panią Jadwigą Semlą z Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Żywcu zorganizowały dla szkoły warsztaty poświęcone uzależnieniom. Brało w nich udział 35 osób. Warsztaty prowadził lek. med. Janusz Wyrwalski.Zajęcia uświadamiały uczniom jak łatwo jest przekroczyć granicę między niewinną z pozoru "przyjemnością"a krótką drogą do uzależnienia. W ciekawy sposób została omówiona problematyka uzalenień, jej przyczyny i skutki. Tematyka wzbudziła zainteresowanie i skłoniła uczestników do refleksji.

Fotoreportaż

24.09.2020
Zajęcia seminaryjne z dr. hab. Pawłem Sporkiem

Zajęcia seminaryjne z dr. hab. Pawłem Sporkiem

23 września 2020 r. w klasach uniwersyteckich humanistycznych - 1a i 2a - w ramach seminarium polonistycznego odbyły się zajęcia prowadzone przez...

czytaj więcej
24.09.2020
Ślubowanie uczniów klas pierwszych

Ślubowanie uczniów klas pierwszych

18 września 2020 r. w Auli im. S. Pyjasa naszego liceum odbyła się uroczystość ślubowania uczniów klas pierwszych. Zgodnie z tradycją...

czytaj więcej