Współpraca z Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie

Współpraca z Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie

17 grudnia br. dyrektor szkoły Pan Jacek Biłko podpisał kolejną umowę o współpracy naukowo-dydaktycznej z uczelnią wyższą - Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, w imieniu którego dokument sygnowali: Dziekan Wydziału Nauk Społecznych – ks. dr hab. Michał Drożdż, prof. UPJPII i Dyrektor Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej – Pani dr Katarzyna Drąg. Odpowiedzialnymi osobami za koordynowanie współpracy pomiędzy naszą szkołą a uniwersytetem będą obecni przy podpisywaniu umowy:  Pan Jakub Howaniec (Uniwersytet Papieski) oraz Pan Adrian Midor ( I LO im. M. Kopernika).

W ramach umowy, Uniwersytet Papieski umożliwi uczniom naszego liceum kontakt z kadrą naukowo-dydaktyczną oraz studentami poprzez uczestnictwo uczniów w wybranych wykładach, konferencjach i warsztatach organizowanych przez uczelnię. Celem podjętej współpracy  jest m. in. wzbogacenie wiedzy, doświadczeń i kompetencji uczniów szkoły w zakresie mediów i komunikowania społecznego. Patronatem naukowym uczelni została objęta klasa o profilu medialno- społecznym.

30.06.2020

Narodowe Czytanie „Balladyny” Juliusza Słowackiego

I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Żywcu serdecznie zaprasza w ramach Narodowego Czytania na spotkanie, które odbędzie się 5 września...

czytaj więcej
30.06.2020

Na dobry początek wakacji 2020 wspominamy pierwsze takie Święto Muzyki

Od 2007 roku, w okolicach 21 czerwca Kopernik gra i śpiewa w ramach Święta Muzyki. W tym roku koronawirus zmusił nas do zmiany formy, ale nie...

czytaj więcej