Współpraca z Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie

Współpraca z Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie

17 grudnia br. dyrektor szkoły Pan Jacek Biłko podpisał kolejną umowę o współpracy naukowo-dydaktycznej z uczelnią wyższą - Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, w imieniu którego dokument sygnowali: Dziekan Wydziału Nauk Społecznych – ks. dr hab. Michał Drożdż, prof. UPJPII i Dyrektor Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej – Pani dr Katarzyna Drąg. Odpowiedzialnymi osobami za koordynowanie współpracy pomiędzy naszą szkołą a uniwersytetem będą obecni przy podpisywaniu umowy:  Pan Jakub Howaniec (Uniwersytet Papieski) oraz Pan Adrian Midor ( I LO im. M. Kopernika).

W ramach umowy, Uniwersytet Papieski umożliwi uczniom naszego liceum kontakt z kadrą naukowo-dydaktyczną oraz studentami poprzez uczestnictwo uczniów w wybranych wykładach, konferencjach i warsztatach organizowanych przez uczelnię. Celem podjętej współpracy  jest m. in. wzbogacenie wiedzy, doświadczeń i kompetencji uczniów szkoły w zakresie mediów i komunikowania społecznego. Patronatem naukowym uczelni została objęta klasa o profilu medialno- społecznym.

28.01.2020

Nasi uczniowie w półfinale LXXI Olimpiady Matematycznej

Uczniowie: Michał Warmuz z kl. 1b, Kacper Tracz z kl. 2b i Jakub Wisła z kl. 3b, zakwalifikowali się do etapu okręgowego LXXI Olimpiady...

czytaj więcej
28.01.2020
II Powiatowy Festiwal Nauki i Sztuki

II Powiatowy Festiwal Nauki i Sztuki

31 stycznia 2020 roku w I Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Żywcu w godz. od 9.00 do 14.00 odbędzie się II Powiatowy Festiwal Nauki i...

czytaj więcej