Współpraca z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie

Współpraca z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie

28 listopada 2019 r. Pan dyrektor Jacek Biłko wziął udział w spotkaniu Szkół Ćwiczeń Uniwersytetu Pedagogicznego z władzami uczelni. Spotkanie odbyło się w auli Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Szkoły ściśle współpracujące z uniwersytetem podpisały porozumienia na kolejny rok. Władze uczelni: Rektor UP prof. Kazimierz Karolczak oraz Prorektor ds. Studenckich prof. Katarzyna Potyrała uroczyście powitali gości i wręczyli podpisane porozumienia. Kooperacja dotyczy badań naukowo-dydaktycznych, ćwiczeń praktycznych w szkole, praktyk zawodowych, wymiany doświadczeń, doskonalenia kadry oraz współpracy przy realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych. Obecnie status Szkoły Ćwiczeń Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie posiada 17 szkół średnich. W naszej szkole patronatem naukowym uczelni objęta jest uniwersytecka klasa humanistyczna - 1a, w której cykl zajęć seminaryjnych prowadzi dr hab. Paweł Sporek z Katedry Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego UP w Krakowie.

12.12.2019

Podziękowania dla Pana Tadeusza Ozimińskiego

Stowarzyszenie „Z Kopernikiem w XXI wiek” w imieniu Dyrekcji, nauczycieli oraz całej społeczności uczniowskiej serdecznie dziękuje Panu Tadeuszowi...

czytaj więcej
11.12.2019
Warsztaty filmowe

Warsztaty filmowe

4 grudnia 2019 r. - dla pierwszej grupy uczestników - oraz 11 grudnia 2019 r. - dla drugiej grupy uczestników - odbyły się kolejne warsztaty...

czytaj więcej