Współpraca z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie

Współpraca z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie

28 listopada 2019 r. Pan dyrektor Jacek Biłko wziął udział w spotkaniu Szkół Ćwiczeń Uniwersytetu Pedagogicznego z władzami uczelni. Spotkanie odbyło się w auli Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Szkoły ściśle współpracujące z uniwersytetem podpisały porozumienia na kolejny rok. Władze uczelni: Rektor UP prof. Kazimierz Karolczak oraz Prorektor ds. Studenckich prof. Katarzyna Potyrała uroczyście powitali gości i wręczyli podpisane porozumienia. Kooperacja dotyczy badań naukowo-dydaktycznych, ćwiczeń praktycznych w szkole, praktyk zawodowych, wymiany doświadczeń, doskonalenia kadry oraz współpracy przy realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych. Obecnie status Szkoły Ćwiczeń Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie posiada 17 szkół średnich. W naszej szkole patronatem naukowym uczelni objęta jest uniwersytecka klasa humanistyczna - 1a, w której cykl zajęć seminaryjnych prowadzi dr hab. Paweł Sporek z Katedry Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego UP w Krakowie.

20.05.2020
Wirtualny spacer po Warszawie

Wirtualny spacer po Warszawie

W projekcie unijnym "Mam szansę odnieść sukces" została zaplanowana wycieczka do Warszawy. W związku z trwającą pandemią zapraszamy na wirtualny...

czytaj więcej