WYJAZD EDUKACYJNY DO WIELKIEJ BRYTANII: OŚWIADCZENIE I HARMONOGRAM WPŁAT

WYJAZD EDUKACYJNY DO WIELKIEJ BRYTANII: OŚWIADCZENIE I HARMONOGRAM  WPŁAT

Dokonując wpłaty 1. raty (300,00 zł) rodzice / prawni opiekunowie podpisują oświadczenie, w którym przyjmują do wiadomości, że w chwili podpisania przez kierownika wycieczki umowy z biurem podróży i przekazania zaliczki (1. raty) na konto biura, nie ma możliwości jej zwrotu. W sytuacji, gdy uczestnik zrezygnuje z udziału w wyjeździe po terminie przekazania zaliczki na konto organizatora, należy znaleźć chętną osobę na swoje miejsce.
Wpłacając zaliczkę należy przynieść podpisane przez rodzica oświadczenie, dostępne do pobrania poniżej.

HARMONOGRAM WPŁAT:
1. rata (zaliczka – 300,00 zł) – do 30. września 2019 r.
2. rata (300,00 zł) – do 08. listopada 2019 r.
3. rata (300,00 zł) – do 19. grudnia 2019 r.
4. rata (280,00 zł) – do 14. lutego 2019 r.

Opłaty za wstępy zbierane będą w autokarze.
85 GBP dla osób do 16 lat, 125GBP dla osób powyżej 16 lat.


Pliki do pobrania:

26.05.2020
Żaneta Rus laureatką konkursu stypendialnego

Żaneta Rus laureatką konkursu stypendialnego

Nasza tegoroczna absolwentka Żaneta Rus została stypendystką Polskiej Uniwersyteckiej Szkoły Kształcenia Indywidualnego. Stypendium...

czytaj więcej
26.05.2020
Galerii Sztuki

Galerii Sztuki "KOPERA"

W naszej Galerii Sztuki "KOPERA" online pragniemy przedstawić prace rysunkowe uczniów naszej szkoły. Tym razem są to prace Kamili Mastalerz...

czytaj więcej