WYJAZD EDUKACYJNY DO WIELKIEJ BRYTANII: OŚWIADCZENIE I HARMONOGRAM WPŁAT

WYJAZD EDUKACYJNY DO WIELKIEJ BRYTANII: OŚWIADCZENIE I HARMONOGRAM  WPŁAT

Dokonując wpłaty 1. raty (300,00 zł) rodzice / prawni opiekunowie podpisują oświadczenie, w którym przyjmują do wiadomości, że w chwili podpisania przez kierownika wycieczki umowy z biurem podróży i przekazania zaliczki (1. raty) na konto biura, nie ma możliwości jej zwrotu. W sytuacji, gdy uczestnik zrezygnuje z udziału w wyjeździe po terminie przekazania zaliczki na konto organizatora, należy znaleźć chętną osobę na swoje miejsce.
Wpłacając zaliczkę należy przynieść podpisane przez rodzica oświadczenie, dostępne do pobrania poniżej.

HARMONOGRAM WPŁAT:
1. rata (zaliczka – 300,00 zł) – do 30. września 2019 r.
2. rata (300,00 zł) – do 08. listopada 2019 r.
3. rata (300,00 zł) – do 19. grudnia 2019 r.
4. rata (280,00 zł) – do 14. lutego 2019 r.

Opłaty za wstępy zbierane będą w autokarze.
85 GBP dla osób do 16 lat, 125GBP dla osób powyżej 16 lat.


Pliki do pobrania:

21.10.2019
Literacki sukces naszej uczennicy

Literacki sukces naszej uczennicy

Nasza tegoroczna absolwentka, Joanna Gustyńska (kl. 3h), została laureatką XXIII Ogólnopolskiego i XXXVII Wojewódzkiego Przeglądu Dziecięcej i...

czytaj więcej
18.10.2019
Wyniki wyborów

Wyniki wyborów

Znamy już wyniki wyborów samorządowych. Niniejszym ogłaszamy, że nową przewodniczącą Samorządu szkolnego zostaje...       ...

czytaj więcej