Zajęcia na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu, 14.11.2013