Zebrania z rodzicami uczniów klas I, II i III

Zebrania rodziców z wychowawcami klas I, II i III odbędą się we wtorek, 15 listopada 2016 r. o godzinie 16.30.

Wykaz sal na zebrania zostanie wywieszony w szkole.