Zebrania z rodzicami uczniów klas II i III

Zebrania odbędą się w dniu 28 września (poniedziałek) 2015 r.

1. Rodzice uczniów kl. II – godz. 16.30 - zebrania wyłącznie z wychowawcami klas w wyznaczonych salach.

2. Rodzice uczniów klas III – godz. 16.30 - zebrania rozpoczynają się od spotkania z dyrektorem szkoły w auli szkolnej. Po spotkaniu w auli zapraszamy Państwa na zebrania z wychowawcami w wyznaczonych salach.