Zostawiliśmy przyszłym pokoleniem swój portret z jubileuszowego roku 2018-Księgę Pamięci nas samych

Zostawiliśmy przyszłym pokoleniem swój portret z jubileuszowego roku 2018-Księgę Pamięci nas samych

W obecności całej Rady Pedagogicznej  10 stycznia 2019 r. Stowarzyszenie Przyjaciół i Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Żywcu, pomysłodawca i fundator działań, na wieczną rzeczy pamiątkę przekazało Księgę Pamięci Dyrekcji szkoły.

W związku z obchodami Jubileuszu 100 - lecia odzyskania niepodległości przez Polskę grupa członków Stowarzyszenia zainicjowała stworzenie unikatowego portretu całej społeczności szkolnej żywieckiego liceum. Ujęliśmy tę myśl w zdaniu:  Zostawmy przyszłym pokoleniem swój portret - stwórzmy razem Księgę Pamięci nas samych będących w tej szkole w Jubileuszowym Roku 2018. Jak sobie zamierzyliśmy, wszyscy - nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi oraz uczniowie - dokonali tego, składając własnoręczne podpisy na ozdobnych specjalnych kartach o formacie większym niż A4 (do każdej klasy należy jedna strona Księgi), przy tym nauczyciele zapisali też informację o przedmiotach, których uczą, a uczniowie o miejscu zamieszkania. Ten niecodzienny zbiór poprzedziliśmy podniosłym i uroczystym zapisem, który przytaczamy:

My, uczniowie, nauczyciele i pracownicy I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika  w Żywcu,
szkoły od 1904 roku współtworzącej historię miasta, regionu i narodu polskiego,
szczęśliwie żyjący w wolnej Ojczyźnie oraz dumni z faktu,
że przyszło nam uczyć się i pracować tu
w Jubileuszowym Roku 100 – lecia Niepodległości Polski,
przekazujemy przyszłym pokoleniom  ślad naszego trwania w tym miejscu.
Drodzy Następcy  w murach tego gmachu,
niechaj te podpisy stanowią dla Was dowód naszej teraźniejszości
i tworzą pomiędzy nami więź ciągłości pokoleniowej.
Polsko,
życzymy Ci pokoju,
rozwoju i dobrobytu.

Na dwóch bezpośrednio sąsiadujących ze sobą stronach kart Księgi pomieściliśmy też kilka symbolicznych fotografii szkoły: nauczycieli i uczniów z roku 1918 (z Albumu dyr. Bronisława Duchowicza - materiał z archiwum szkoły) i z roku 2018, ukazujących, w jaki sposób w szkole świętowaliśmy dzień 11 listopada (faktycznie celebrowany w piątek  9 listopada 2018 r.): zdjęcie szkolnej uroczystości w Auli im. St. Pyjasa w I Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika oraz uczniów i nauczyciele zgromadzonych przed budynkiem szkoły o symbolicznej godzinie 11.11 podczas śpiewu hymnu narodowego, co miało miejsce  w ramach ogólnopolskiej akcji „Rekord dla Niepodległej”. Znalazły się tam także fotografie upamiętniające samo składanie podpisów w Księdze.

Poinformowaliśmy też o ważnym fakcie - źródle inspiracji naszego działania (Powstanie tej Księgi Pamięci zainspirowała „Deklaracja Podziwu i Przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych” – dokument z roku 1926, zawierający 5,5 miliona podpisów Polaków, złożonych narodowi amerykańskiemu w podziękowaniu za pomoc (1917 – 1922) w stanowieniu Niepodległej Polski, przekazany do Waszyngtonu w  150. rocznicę ogłoszenia Deklaracji Niepodległości USA.).

Finałem prac, w które wszyscy portretujący sie w ten sposób chętnie się włączyli - za co składamy wielkie podziękowania - stało się wydawnictwo okolicznościowe (o objętości 40 stron; przygotowane w jednym egzemplarzu przez żywiecką Pracownię Introligatorską Macieja Cimały),  zatytułowane:  NASZ  PORTRET. KSIĘGA PAMIĘCI UCZNIÓW, NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. M. KOPERNIKA W ŻYWCU. Razem stworzyliśmy w ten sposób coś oryginalnego, co wpisuje się w dzieje 115 - letniej szkoły i już nabiera wartości historycznej - możemy być z tego dumni.

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół i Absolwentów LO im. M. Kopernika w Żywcu - Aleksandra Bura


24.06.2019
WYMIANA  SZKOLNA  ŻYWIEC – UNTERHACHING 11 – 17  MAJA  2019

WYMIANA SZKOLNA ŻYWIEC – UNTERHACHING 11 – 17 MAJA 2019

W dniach od 11 do 17 maja 2019 r. w ramach odbywającej się co dwa lata wymiany szkolnej grupa 9 uczniów wraz z opiekunami gościła w partnerskiej...

czytaj więcej
18.06.2019
Mamy laureatów Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH” w Krakowie

Mamy laureatów Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH” w Krakowie

W tegorocznej edycji Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH” nasi uczniowie: Karol Sowa i Natalia Kotrys z klasy 3b „uniwersyteckiej”,...

czytaj więcej