Rekrutacja do klas pierwszych 2019/2020 przeprowadzona zostanie z wykorzystaniem elektronicznego systemu naboru (https://slaskie.edu.com.pl)

 • Zapraszamy do nas
 • Ulotka informacyjna o szkole
 • Planowane oddziały klas I
 • Opisy planowanych oddziałów klas I
 • Skrócony opis oddziałów
  dla absolwentów szkoły podstawowej
  dla absolwentów gimnazjum
 • Regulamin rekrutacji:
  dla absolwentów szkoły podstawowej
  dla absolwentów gimnazjum
 • Terminy postępowania rekrutacyjnego:
  dla absolwentów szkoły podstawowej
  dla absolwentów gimnazjum
 • Punktowane zawody wiedzy, artystyczne i sportowe - postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty 
   załącznik 1, załącznik 2, załącznik 3, załącznik 4, załącznik 5
 • Deklaracja wyboru drugiego języka obcego - pobierz
 • Oświadczenie rodzica / prawnego opiekuna w sprawie uczęszczania ucznia niepełnoletniego na lekcje religii rzymskokatolickiej - pobierz
 • Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata - pobierz
 • Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka - pobierz

Wszystkim uczniom oferujemy zajęcia z native speakerem (język angielski) i uczestnictwo w licznych kołach zainteresowań - zobacz

UWAGA! Kandydaci do I LO
Informujemy kandydatów do I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Żywcu, że planowane utworzenie 12 klas pierwszych nie spowoduje konieczności nauki w systemie zmianowym. Baza lokalowa budynku szkoły jest wystarczająca na utworzenie większej ilości klas.