Rekrutacja do klas pierwszych 2020/2021 przeprowadzona zostanie z wykorzystaniem elektronicznego systemu naboru (https://slaskie.edu.com.pl)

1. Zapraszamy do nas

2. Ulotka 2020/2021

3. Planowane oddziały klas I

4. Opisy planowanych oddziałów klas I

5. Regulamin rekrutacji

6. Terminy postępowania rekrutacyjnego

7. Załączniki:

UWAGA! Kandydaci do I LO 
Wszystkim uczniom oferujemy zajęcia z native speakerem (język angielski) i uczestnictwo w licznych kołach zainteresowań - zobacz.