Rekrutacja do klas pierwszych 2020/2021 przeprowadzona zostanie z wykorzystaniem elektronicznego systemu naboru (https://slaskie.edu.com.pl)

1. Zapraszamy do nas

2. Prezentacja szkoły: plik pps - pobierz, plik ppt - pobierz

3. Ulotka 2020/2021

4. Planowane oddziały klas I

5. Opisy planowanych oddziałów klas I

6. Regulamin rekrutacji

7. Terminy postępowania rekrutacyjnego

8. Załączniki:

UWAGA!
W systemie naboru Vulcan oferta edukacyjna szkół ponadpodstawowych zostanie opublikowana w dniu 11 maja 2020 r., natomiast harmonogram rekrutacji zostanie zamieszczony po podaniu go przez MEN. 
Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z 10 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - http://www.dziennikustaw.gov.pl/D2020000065701.pdf.

UWAGA! Kandydaci do I LO 
Wszystkim uczniom oferujemy zajęcia z native speakerem (język angielski) i uczestnictwo w licznych kołach zainteresowań - zobacz.