Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Żywcu jest wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2019".