Ogród Botaniczny

Ogród  Botaniczny w Krakowie to najstarszy ogród botaniczny w Polsce. Założony został w latach 80-tych XVII wieku i wpisany jest do rejestru zabytków, jako cenny obiekt przyrody, pomnik historii nauki, sztuki ogrodniczej i kultury. Zobaczyć można w nim tysiące gatunków roślin z całego świata, a także rodzimej flory. Lekcje wyjazdowe do Ogrodu Botanicznego w Krakowie pozwalają naszym uczniom w niezwykle atrakcyjny sposób   uczyć się rozpoznawania różnych gatunków roślin, a także obserwować ich przystosowania do różnych warunków środowiskowych.

Narzędzia dostępności