LP Zebranie Termin
1. ZEBRANIE Z RODZICAMI UCZNIÓW KLAS I
(spotkanie z dyrektorem, wychowawcami, pedagogiem, wybór trójek klasowych, udział rodziców w planowaniu zadań statutowych szkoły, wybór Rady Rodziców)
07.09.2017
2. ZEBRANIE Z RODZICAMI UCZNIÓW KLAS II i III
(spotkanie z dyrektorem, wychowawcami, pedagogiem, zaznajomienie z rozporządzeniem i procedurami przeprowadzania egzaminu maturalnego)
21.09.2017
3. ZEBRANIE Z RODZICAMI UCZNIÓW KLAS I, II, III
(spotkania z wychowawcami, informacje o bieżących wynikach w nauce, problemach wychowawczych, frekwencji, pedagogizacja rodziców)
16.11.2017
4. KONTAKTY INDYWIDUALNE
(wychowawców z rodzicami uczniów zagrożonych oceną niedostateczną za I półrocze)
do
08.12.2017
5. WYWIADÓWKA PO ZAKOŃCZENIU I PÓŁROCZA - DLA KLAS I, II, III 18.01.2018
6. KONTAKTY INDYWIDUALNE
(wychowawców z rodzicami uczniów klas III zagrożonych roczną oceną niedostateczną)
do
23.03.2018
7. ZEBRANIE Z RODZICAMI UCZNIÓW KLAS I, II
(postępy w nauce, bieżące problemy wychowawcze i frekwencja)
Kwiecień 2018
termin ustali wychowawca
8. KONTAKTY INDYWIDUALNE
(wychowawców z rodzicami uczniów zagrożonych niepromowaniem do następnej klasy)
do
18.05.2018