LP Zebranie Termin
1. ZEBRANIE Z RODZICAMI UCZNIÓW KLAS I
(spotkanie z dyrektorem, wychowawcami, pedagogiem, wybór rady oddziałowej rodziców, przekazanie kont dostępowych do e-dziennika, udział rodziców w planowaniu zadań statutowych szkoły)
12.09.2019
2. ZEBRANIE Z RODZICAMI UCZNIÓW KLAS II i III
(spotkanie z dyrektorem, wychowawcami, pedagogiem, zaznajomienie z rozporządzeniem i procedurami przeprowadzania egzaminu maturalnego, wybór Rady Rodziców)
19.09.2019
3. ZEBRANIE Z RODZICAMI UCZNIÓW KLAS I, II, III
(spotkania z wychowawcami, informacje o bieżących wynikach w nauce, problemach wychowawczych, frekwencji, pedagogizacja rodziców)
14.11.2019
4. KONTAKTY INDYWIDUALNE
(spotkania wychowawców z rodzicami uczniów zagrożonych oceną niedostateczną za I półrocze)
do
29.11.2019
5. ZEBRANIE Z RODZICAMI UCZNIÓW KLAS I, II, III
(spotkania z wychowawcami - wywiadówka po zakończeniu I półrocza, program świąteczno-noworoczny)
09.01.2020
6. KONTAKTY INDYWIDUALNE
(spotkania wychowawców z rodzicami uczniów klas III zagrożonych roczną oceną niedostateczną)
do
20.03.2020
7. ZEBRANIE Z RODZICAMI UCZNIÓW KLAS I, II
(spotkania z wychowawcami klas, omówienie postępów w nauce, bieżących problemów wychowawczych i frekwencji)
26.03.2020
8. KONTAKTY INDYWIDUALNE
(spotkania wychowawców z rodzicami uczniów zagrożonych niepromowaniem do następnej klasy)
do
22.05.2020