LP Zebranie Termin
1. ZEBRANIE Z RODZICAMI UCZNIÓW KLAS I
(Spotkanie z dyrektorem, wychowawcami, pedagogiem, wybór rady oddziałowej rodziców, przekazanie kont dostępowych do e-dziennika, udział rodziców w planowaniu zadań statutowych szkoły)
06.09.2018
2. ZEBRANIE Z RODZICAMI UCZNIÓW KLAS II i III
(Spotkanie z dyrektorem, wychowawcami, pedagogiem, zaznajomienie z rozporządzeniem i procedurami przeprowadzania egzaminu maturalnego, wybór Rady Rodziców)
20.09.2018
3. ZEBRANIE Z RODZICAMI UCZNIÓW KLAS I, II, III
(Spotkania z wychowawcami, informacje o bieżących wynikach w nauce, problemach wychowawczych, frekwencji, pedagogizacja rodziców)
15.11.2018
4. KONTAKTY INDYWIDUALNE
(Spotkania wychowawców z rodzicami uczniów zagrożonych oceną niedostateczną za I półrocze)
do
07.12.2018
5. ZEBRANIE Z RODZICAMI UCZNIÓW KLAS I, II, III
(Spotkania z wychowawcami - wywiadówka po zakończeniu I półrocza, festiwal kolęd i pastorałek)
17.01.2019
6. KONTAKTY INDYWIDUALNE
(Spotkania wychowawców z rodzicami uczniów klas III zagrożonych roczną oceną niedostateczną)
do
22.03.2019
7. ZEBRANIE Z RODZICAMI UCZNIÓW KLAS I, II
(Spotkania z wychowawcami klas, omówienie postępów w nauce, bieżących problemów wychowawczych i frekwencji)
28.03.2019
8. KONTAKTY INDYWIDUALNE
(wychowawców z rodzicami uczniów zagrożonych niepromowaniem do następnej klasy)
do
17.05.2019