Humaniści uczestniczyli w konferencji naukowej na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach

Humaniści uczestniczyli w konferencji naukowej na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach

19 maja 2022 r. grupa uczniów z klas uniwersyteckich humanistycznych: 1a, 2a i 3a (pod opieką p. Lucyny Majdak, p. Lucyny Stolorz i p. Ewy Góry) miała okazję brać udział w spotkaniu poświęconemu autorom średniowiecznych tekstów.

W ramach współpracy z Wydziałem Historii UŚ, i na zaproszenie prof. dra hab. Jakuba Morawca, szczególnie zainteresowani historią średniowiecza uczniowie uczestniczyli w konferencji naukowej razem ze studentami.

Ze swoimi referatami wystąpili między innymi: ks. Sebastian Heliosz „Irlandczyk w Irlandii a zarazem dziedzic Europy jako autor Żeglugi św. Brendana opata”, Paweł Gliźnewicz „Zmieniająca się pamięć o Jarlu Hakonie z Hladir”, Marcin Lewandowski „Bitwa na Lechowym Polu w kronice Thietmara z Merseburga”, Magdalena Sadowska „Autor...ka tekstu średniowiecznego? - o Trotuli de Ruggiero”, Katarzyna Radwan „Mistrzostwo w sztuce skaldycznej poezji- twórczość Einarra Skulasona”, Hanna Bulik „Poszukiwanie zaginionych – próba odtworzenia mentalności anonimowych autorów XIII-wicznych sag islandzkich”, Monika Szczurek „Cristine de Pizan – ta, która walczy piórem”.

Prelegenci - sudenci UŚ, Uniwersytetu Szczecińskiego i Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej zaprezentowali swoje badania nad tekstami średniowiecznej Europy a po krótkiej przerwie rozpoczęli dyskusję o nich.

Dla naszych uczniów była to niepowtarzalna okazja wejścia w świat wikingów i średniowiecznych rycerzy. Mieli okazję zadać pytania i podzielić się opiniami. Zaskakujące okazało się, że wbrew przyjętym stereotypom, niejednokrotnie kobiety odgrywały znaczącą rolę w tamtych czasach. Najlepszym dowodem na to jest Cristine de Pizan.

Historia jest pasjonująca gdy się ją odkrywa :)

Organizatorka wyjazdu - Ewa Góra