IX POWIATOWY KONKURS LITERACKI "SZUFLADA 2019"

IX POWIATOWY KONKURS LITERACKI
"SZUFLADA 2019"
POD PATRONATEM STAROSTY POWIATU ŻYWIECKIEGO
I DYREKTORA POWIATOWEGO WYDZIAŁU OŚWIATY,
ORGANIZOWANY PRZEZ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ŻYWCU

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych (od VI klasy) i średnich

CELEM KONKURSU JEST:
- tworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej
- przygotowanie młodzieży do aktywnego uczestnictwa w kulturze

Tematyka i rodzaj literacki - dowolne (poezja, proza, dramat)

WARUNKIEM UDZIAŁU W KONKURSIE JEST:
-nadesłanie samodzielnie napisanych utworów (nigdzie dotąd niepublikowanych) w trzech egzemplarzach (prace pisane na komputerze lub na maszynie do piasania). Utwory należy opatrzyć słownym godłem (pseudoninem).
- ilośc prac ograniczona do 4 tekstów. W wypadku utworów prozatorskich lub dramatycznych objętość ograniczona do 6 stron znormalizowanego maszynopisu.

TERMIN NADSYŁANIA PRAC UPŁYWA 7 lutego 2020 r.

Prace opatrzone godłem wraz z danymi uczestnika w osobnej kopercie (imię, nazwisko, klasa, szkoła, godło) prosimy nadsyłać na adres: I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika, ul. Słowackiego 2, 34 -300 Żywiec, z dopiskiem "Konkurs Literacki-Szuflada".

Prosimy również o odesłanie wypełnionego formularza zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku (załącznik 1).

Dla wyróżnionych i nagrodzonych w konkursie osób przewidziane są cenne nagrody książkowe i bony towarowe o wartości 100, 70 i 50 zł. do sklepu Empik.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 25 lutego 2020 r. o godz. 9.30 w auli im. St. Pyjasa w LO im. M. Kopernika w Żywcu. O zwycięstwie w konkursie laureaci i wyróżnieni uczniowie zostaną poinformowani tydzień przed uroczystością, a na stronie internetowej www.lo-zywiec.pl ukażą się wyniki. Szczegółowych informacji udziela organizator konkursu (p. Agnieszka Fluder) pod numerem tel. 033 861 21 13. Zapraszamy!

Organizatorzy: Agnieszka Fluder, Dominika Kamińska, Lucyna Majdak.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - pobierz.

deklaracja dostępności

epuap

bip

stowarzyszenie przyjaciół lo

stowarzyszeni 21 wiek

srebrna szkoła

08.08.2022
Żegnamy Panią Profesor Reginę Żywotko – emerytowaną nauczycielkę naszego liceum

Żegnamy Panią Profesor Reginę Żywotko – emerytowaną nauczycielkę naszego liceum

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 6 sierpnia 2022 roku w wieku 91 lat odeszła od nas Pani Regina Żywotko – nauczycielka języka rosyjskiego w...

czytaj więcej
05.08.2022
XXIV AKCJA WAKACYJNA „Wycieczka za 1 zł”- LATO 2022 (Podsumowanie)

XXIV AKCJA WAKACYJNA „Wycieczka za 1 zł”- LATO 2022 (Podsumowanie)

Rok 2022 = 5 wycieczek = 310 osób24 LATA = 178 WYCIECZEK = 9259 UCZESTNIKÓW Zakończyła się tegoroczna XXIV Akcja „Wycieczka za złotówkę – LATO...

czytaj więcej
Narzędzia dostępności