O komunikacji językowej- warsztaty w kl. 2e

Uczniowie kl. 2e uczestniczyli (09.03.2017 r.) w ciekawych warsztatach edukacyjnych poświęconych komunikacji językowej. Zajęcia przeprowadziła p. dr Małgorzata Zalewska- Bujak z Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w ramach współpracy między naszymi placówkami. Zorganizowano je w celu podniesienia poziomu świadomości językowej uczniów. Młodzież miała możliwość ćwiczenia umiejętności niezbędnych do prowadzenia efektywnej komunikacji interpersonalnej. Poznane przez licealistów zasady stosowane w procesach komunikacyjnych wpłyną na poprawę relacji międzyludzkich, a także pomogą w zrozumieniu wagi słów, za które każdy człowiek powinien być odpowiedzialny.

Koordynatorka spotkania, pedagog szkolny Sylwia Wisła