Praca stypendialna Yakuba Kasikirika

Uczniowie naszej szkoły biorą udział w projekcie Samorządu Województwa Śląskiego "Śląskie - inwestujemy w talenty". Projekt ma na celu wspieranie uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie języków obcych nowożytnych, przedmiotów matematycznych, informatycznych lub przyrodniczych. W ramach projektu uczniowie otrzymują stypendia oraz realizują swój program rozwoju.

Jednym z punktów programu rozwoju Yakuba Kasikirika, ucznia klasy 1b, było przygotowanie publikacji na temat związany z gramatyką języka angielskiego. Pod poniższym linkiem publikujemy pracę Yakuba i zapraszamy do lektury.

view.genial.ly/6290dcd16bc63f0012027661/presentation-tryby-warunkowe-w-jezyku-angielskim