Warsztaty retoryczne w Żywieckiej Bibliotece Samorządowej

Warsztaty retoryczne w Żywieckiej Bibliotece Samorządowej

14 czerwca 2022 r. dzięki uprzejmości dyrektor Żywieckiej Biblioteki Samorządowej Pani Kornelii Gąsiorek uczniowie naszego liceum mieli możliwość wzięcia udziału w warsztatach retorycznych prowadzonych przez Pana dr. Grzegorza Panka. Temat przewodni spotkania brzmiał: “Mowa roście ze słowa…, czyli współcześnie o retoryce”. W części wykładowej uczniowie zapoznali się z pojęciem retoryki, jego rysem historycznym oraz zabiegami stosowanymi w sztuce oratorskiej. Prowadzący szczególną uwagę zwrócił na trójkąt retoryczny (etos), a także język korzyści. W części warsztatowej uczestnicy mogli w praktyce wykorzystać zdobytą wiedzę.

Organizatorka: Lucyna Majdak