Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Żywcu jest wśród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2020 i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2020".

Narzędzia dostępności