today or shop the replica collection watch replicas for sale online.

W dniu 24 czerwca 2021 r. o godz. 14.30 Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia (II piętro, aula).
Porządek zebrania:
1. Zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego i finansowego za rok 2020.
2. Ustalenie kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia.
3. Sprawy bieżące i komunikaty.

Zapraszamy wszystkich Członków Stowarzyszenia.

W imieniu Zarządu - Prezes Stowarzyszenia, Aleksandra Bura

 

Narzędzia dostępności