Header

Informacje o projekcie

AKCJA 1 MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA – WYJAZDY KADRY EDUKACYJNEJ

Projekt: "Kadra edukacyjna XXI wieku"
Czas trwania: 24 miesiące (od 1.06.2018r.)

Liczba uczestników projektu: 18
Koordynator projektu: Anna Surowiak

CELE PROJEKTU:
podniesienie poziomu jakości pracy szkoły poprzez określenie potrzeb, które muszą ulec poprawie w perspektywie jej rozwoju;
podniesienie kompetencji zawodowych pracowników szkoły;
realizacja mobilności (wyjazdów) zagranicznych pracowników szkoły;
wdrożenie rozwiązań zdobytych przez pracowników szkoły w trakcie mobilności zagranicznych realizowanych w ramach projektu.

ZAPLANOWANE MOBILNOŚCI:
Kursy języka angielskiego w Irlandii dla początkujących lub średniozaawansowanych; organizator kursu: Cork English College; temat kursu: "General English Language Training"; czas trwania: 1 tydzień lub 2 tygodnie; ilość osób: 9 - nauczyciele różnych specjalności;
Kurs metodyczny w Portugalii; organizator kursu: ACJ Informatics; temat kursu: "Smart educational resources"; czas trwania: 5 dni; ilość osób: 2 - nauczyciele różnych przedmiotów;
Kurs metodyczny na Malcie; organizator kursu: ETI – Malta (Executive Training Institute); temat kursu: "CLIL-Technology& ICT Tools for teachers working with CLIL"; czas trwania: 5 dni; ilość osób: 2 - nauczyciel matematyki, nauczyciel historii;
Kurs metodyczny we Włoszech; organizator kursu: Europass Teacher Academy; temat kursu: "Flipped classroom"; czas trwania: 6 dni; ilość osób: 2 - nauczyciele języków obcych;
Kurs w Hiszpanii; organizator kursu: DOREA Educational Institute; temat kursu: "Handling Stress and Avoiding Burnout"; czas trwania: 5 dni; ilość osób: 3 - nauczyciele języka angielskiego.

ETAPY REALIZACJI PROJEKTU:

I. Faza przygotowawcza (czerwiec 2018 – marzec 2019)
wybór uczestników projektu/mobilności, stworzenie listy rezerwowej, wyznaczenie koordynatora, który będzie odpowiedzialny za przygotowanie/organizację wyjazdów, zaplanowanie budżetu i sposobów finansowania bieżących działań projektowych, przypomnienie obowiązków uczestników projektu – podpisanie umów z uczestnikami kursów
szkolenie językowe (wrzesień - grudzień 2018),
dopracowanie strategii rozpowszechniania informacji na temat projektu i jego rezultatów - na bieżąco,
opracowanie ankiet, które pomogą ocenić rezultaty projektu - na bieżąco.
Przed każdą mobilnością:
przeprowadzenie szkoleń merytorycznych i kulturowych dla uczestników mobilności,
zakup materiałów dydaktycznych dla uczestników projektu,
zakup biletów lotniczych i zorganizowanie przejazdu na lotnisko,
przygotowanie certyfikatów krajowych,
ubezpieczenie uczestników.

II. Faza mobilności (kwiecień 2019 – październik 2019) - wyjazdy na kursy

III. Faza wdrażania i upowszechniania rezultatów projektu (do maja 2020)
sprawozdania uczestników mobilności, spotkania w zespołach przedmiotowych i dzielenie się zdobytą wiedzą i materiałami dydaktycznymi, przedstawienie rezultatów projektu na platformie eTwinning i na stronie internetowej szkoły, prezentacja projektu w sąsiednich szkołach, stworzenie zestawu nowych materiałów dydaktycznych, utrzymywanie nawiązanych kontaktów z nauczycielami ze szkół europejskich, publikacja zdjęć i filmów z działań projektowych, wdrażanie wypracowanych rezultatów przez uczestników kursów, ocena przebiegu całego projektu, sprawdzenie poprawności rozliczania finansowego wszystkich działań, kontynuowanie działań upowszechniających projekt, ewaluacja projektu, przygotowanie raportu końcowego.

Realizacja projektu przedłużyła się do 30 miesięcy ze względu na pandemię.

Linki do prezentacji i filmów podsumowujących projekt:

Prezentacja
Film 1
Film 2