Header

Kurs we Włoszech

AKCJA 1 MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA – WYJAZDY KADRY EDUKACYJNEJ
Projekt: "Kadra edukacyjna XXI wieku"

Wyjazd do Włoch - Florencja

W dniach 17.06.19 – 22.06.19 grupa 2 nauczycieli LO Żywiec uczestniczyła w szkoleniu Flipped classroom we Florencji, Włochy.

Uczestnicy:

• Dominika Kamińska
• Daniel Kamiński

Organizatorem kursu metodycznego pt. Flipped Classroom (metoda odwróconej lekcji) była szkoła Europass Teacher Academy. Metoda ta polega na zmianie koncepcji lekcji: uczniowie najpierw w swoich domach zapoznają się z nowymi treściami, a w szkole pogłębiają i utrwalają swoją wiedzę, ćwiczą umiejętności, rozwiązują problemy z wykorzystaniem wiedzy nauczyciela. Aby metoda była skuteczna, nauczyciel musi najpierw wyszukać lub przygotować rozmaite materiały dydaktyczne dotyczące danej lekcji i udostępnić je uczniom w sieci. Mogą to być filmiki, animacje, artykuły, prezentacje, materiały dźwiękowe, ciekawe strony internetowe, aplikacje itp. Dlatego podczas kursu poznaliśmy wiele ciekawych stron internetowych i aplikacji do tworzenia i dzielenia się materiałami.

W zajęciach uczestniczyło siedmioro nauczycieli z rożnych krajów europejskich (Francja, Niemcy, Norwegia, Łotwa, Polska), co stworzyło szansę na wymianę doświadczeń, prowadzenie dyskusji na różne tematy dotyczące szkolnictwa i edukacji. Udział w kursie nauczył nas otwartości wobec różnic kulturowych oraz poszerzył horyzonty myślowe. Mocną strona kursu była różnorodność ciekawych materiałów szkoleniowych oraz sposób prowadzenia zajęć przez wykładowcę, którego cechowały wysokie kompetencje, kreatywność oraz pełen profesjonalizm.