Header

Kursy w Portugalii

AKCJA 1 MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA – WYJAZDY KADRY EDUKACYJNEJ
Projekt: "Kadra edukacyjna XXI wieku"

W ramach mobilności odbyły się dwa wyjazdy nauczycieli - w lipcu 2019 roku oraz w lutym 2020 roku.

I wyjazd do Portugalii - Algarve

W dniach 08.07.19 – 12.07.19 roku nauczyciel LO Żywiec Janusz Słodczyk uczestniczył w szkoleniu Smart Educational Resources ACJ Informática, Lda Faro, Algarve w Portugalii.

Organizatorem kursu jest firma ACJ Informática z Portugalii https://training.acji.pt , która specjalizuje się właśnie w szkoleniu nauczycieli, głównie w dziedzinie wykorzystania w szkole nowoczesnych technologii. Ten kurs (oraz jego kontynuacja dla bardziej zaawansowanych użytkowników) skupia się na wykorzystaniu aplikacji na smartfony do planowania, przygotowania i przeprowadzenia lekcji, a także do monitorowania postępów uczniów. Prowadzący precyzyjnie opisują i rekomendują konkretne aplikacje, które można wykorzystać podczas większości zajęć szkolnych.

Podczas tej sesji w zajęciach (pięć dni między godziną 9 a 14) uczestniczyło kilkanaście osób z różnych krajów (Rumunia, Węgry, Niemcy, Grecja, Polska), dzięki czemu można było podzielić się doświadczeniami i wiedzą na tematy związane z nauczaniem oraz wykorzystywaniem w nauczaniu nowoczesnych technologii. Po zajęciach prowadzący dawali szansę uczestnikom na poznawanie Faro oraz regionu Algarve, często pomagając w organizacji wyjazdów czy wyjść do ciekawych miejsc. Kampus Uniwersytetu Algrave, gdzie zajęcia się odbywały, ma świetną infrastrukturę, co potęgowało wrażenie profesjonalizmu organizacji kursu. Jednak najmocniejszą stroną oraz największym atutem zajęć są prowadzący Duarte Duarte i Paulo Ribeiro, którzy mają rozległą wiedzę na temat nowoczesnych technologii i bardzo się starają podzielić się nią z uczestnikami kursu – nie zależy im na tym, by błyszczeć wiedzą czy doświadczeniem, lecz na tym, by uczestnicy kursu po jego zakończeniu potrafili w praktyce skorzystać z tego, co mają do przekazania.

Materiały edukacyjne do pobrania:

1. Course presentation.pdf
2. Mobile devices fundamentals.pdf
3. Quizzes and FlashCards.pdf
4. Structuring lessons and monitoring.pdf
5. Apps for specific subjects.pdf
6. Vincent_App_Checklist.pdf
7. Vincent-App-Rubric.pdf

II wyjazd do Portugalii - Lizbona

W dniach 2.03.20 – 6.03.20 roku nauczycielka LO Żywiec Lucyna Ozimińska uczestniczyła w szkoleniu
„Learning to learn” zorganizowanym przez Anatolia Education w Lizbonie, Portugalia


Organizatorem kursu była turecka firma Anatolia Education, która od wielu lat zajmuje się prowadzeniem kursów i wyjazdów edukacyjnych, związanych z programem unijnym Erasmus +. Na swoim koncie mają już 200 ukończonych kursów w 20 różnych miejscach na świecie, w których wzięło ponad 2000 uczestników.

Kurs „Learning to learn”, był skoncentrowany na nowoczesnych metodach nauczania oraz szybko rozwijającej się neurodydaktyce. Taki laik jak ja mógł dowiedzieć się nieco więcej o strukturze i funkcjach poszczególnych partii mózgu, które jak się okazuje w dużej mierze wpływają na nasz sposób postrzegania świata i sposób w jaki przyswajamy wiedzę. Najbardziej pierwotna część naszego mózgu, czyli tzw. Mózg gadzi odpowiada za drzemiące w nas najbardziej prymitywne instynkty, ale też za dążenie do przyjemności i unikanie bólu. W ciekawy sposób można było powiązać te zależności z nauką, od której nasi uczniowie chętnie by uciekli w momencie zetknięcia się z przeciwnościami.

Mapy myślowe, opowiadanie historii z przypadkowych słów, linearne zapamiętywanie liczb to tylko niektóre z omawianych w czasie spotkań narzędzi, które można przedstawić uczniom jako atrakcyjną formę zapamiętywania i organizowania wiedzy.


Smart Educational Resources ACJ Informática, Lda Faro, Algarve w Portugalii


Learning to learn - Anatolia Education - Lizbona