I LO im. Mikołaja Kopernika
w Żywcu


"Komunikacja - powrót do relacji"
Akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób
W dobie szybko postępujących zmian, pandemii i światowych konfliktów, zauważyliśmy potrzebę odbudowania relacji i powrotu do dobrej i wartościowej komunikacji. Stres, izolacja, problemy emocjonalne budują więcej murów niż mostów, dlatego też pragniemy pokazać uczniom, że nowe znajomości, inne kultury służą budowaniu ich samoświadomości i ubogacaniu ich tożsamości.
Dzień Mówcy
Relacja uczestników
Dzień Mówcy

W ramach Dni Erasmusa w naszej szkole odbył się I Dzień Mówcy. Uczestniczyły w nim klasy Ic i Ig. Pięcioro uczniów przedstawiło swoje prezentacje i przemowy.

Prezentacje dotyczyły wrażeń ze spotkań z młodzieżą z Saragossy (w ramach projektu "Komunikacja - powrót do relacji"), a wystąpienia poruszyły ważne dla młodych ludzi tematy: uzależnień, etyki i moralności oraz roli literatury w życiu.

Linki do filmów:

Film 1

Film 2

Film 3

Film 4

FOTORELACJA

Kolejna odsłona Dnia Mówcy w I LO
Ze względu na duże zainteresowanie młodzieży udziałem w Dniu Mówcy odbyła się kolejna odsłona tego wydarzenia. Tym razem spotkaliśmy się w auli szkolnej w szerszym gronie. Wystąpieniom przysłuchiwały się klasy 1c, 1d, 2a, 3e, 4d, a głos zabrali uczestnicy projektu „Komunikacja – powrót do relacji”, prezentujący wrażenia z udziału w projekcie oraz uczniowie:
Amelia Goc kl. 4a, Zofia Owczarczyk kl. 4d, Magdalena Witulska kl. 2a, Klaudia Mierczak kl. 2c.

Wszystkie wystąpienia, przedstawione lekko i barwnie, dostarczyły wielu emocji i zostały nagrodzone gromkimi brawami. Gratulujemy mówcom i dziękujemy za uwagę słuchaczom.


Organizatorzy wydarzenia: Agnieszka Fluder i Anna Surowiak