I LO im. Mikołaja Kopernika
w Żywcu


"Komunikacja - powrót do relacji"
Akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób
W dobie szybko postępujących zmian, pandemii i światowych konfliktów, zauważyliśmy potrzebę odbudowania relacji i powrotu do dobrej i wartościowej komunikacji. Stres, izolacja, problemy emocjonalne budują więcej murów niż mostów, dlatego też pragniemy pokazać uczniom, że nowe znajomości, inne kultury służą budowaniu ich samoświadomości i ubogacaniu ich tożsamości.
Mobilności nauczycieli
Helsinki
Certyfikaty
Materiały dodatkowe
Helsinki
Udział nauczycieli w kursie: „Structured Educational Visit to School/Institutes&Training Seminars in Finland”

W ramach unijnego projektu ERASMUS+ "Komunikacja - powrót do relacji" dwoje nauczycieli z naszej szkoły – Pani Dominika Kamińska i Pan Daniel Kamiński wzięli udział w szkoleniu, które odbyło się w dniach 16-22 kwietnia br. w Helsinkach. Do stolicy Finlandii przyjechało 110 nauczycieli z 12 państw, aby poznać system edukacji, który uważany jest za najlepszy na świecie. W części teoretycznej kursu „Structured Educational Visit to School/Institutes&Training Seminars in Finland” wykładowcy omówili historię tworzenia i reformowania obecnego modelu edukacji, obowiązki nauczyciela, etapy nauczania, przebieg zajęć i program nauczania, system oceniania, życie szkolne uczniów od przedszkola do uniwersytetu oraz efektywność szkolnictwa w Finlandii. Uczestnikom kursu przybliżono również skomplikowaną historię Finlandii, kulturę, tradycje oraz mentalność jej mieszkańców.

Część praktyczna szkolenia obejmowała zwiedzanie miejsc użyteczności publicznej, które w Finlandii włączone są w proces edukacji. Ogromne wrażenie na kursantach wywarła wizyta w publicznej bibliotece Keskustakirjasto Oodi (ang. The Helsinki Central Library Oodi), zarówno pod względem rozwiązań architektonicznych i designu, jak i szerokiej oferty prowadzonej działalności. Tylko jedną trzecią powierzchni biblioteki zajmują książki (ok. 100 tys.). Pozostała część przeznaczona jest na relaks oraz różnorodne aktywności. Tradycyjne biblioteczne półki z książkami znajdziemy na parterze. Na piętrze zlokalizowano z kolei kino, salę wielofunkcyjną i restaurację. Poddasze stanowi tzw. makerspace i jest przeznaczone na różnorodne aktywności oraz rozwijanie umiejętności. Można tu skorzystać m.in. z drukarek 3D, sprzętu muzycznego a nawet maszyn do szycia czy kuchni. Sama biblioteka określa się mianem miejsca do spotkań, czytania i zdobywania doświadczeń, które dostarcza użytkownikom wiedzę i nowe umiejętności.

Część praktyczna obejmowała również odwiedziny czterech różnych szkół w okolicach Helsinek. Uczestnicy kursy obserwowali funkcjonowanie szkoły, jej organizację, wyposażenie, umeblowanie, otoczenie, metody pracy nauczycieli, oglądali lekcje oraz formy spędzania wolnego czasu przez uczniów.

Praca szkoły i nauczyciela to ogromna różnorodność, często nowatorskich i zaskakujących działań na rzecz ucznia, klasy, całej społeczności szkolnej i lokalnej. Bardzo cieszymy się, że mogliśmy poznać przykłady dobrych praktyk. Wiele z zastosowanych rozwiązań może być inspiracją do pracy dydaktycznej i wychowawczej. Umiejętności i wiedza zdobyte podczas kursu pozwolą nam na szersze wykorzystanie różnych narzędzi na lekcjach.